Astur Straškov a.s.

Kdo jsme

Akciová společnost ASTUR Straškov,a.s. vznikla přeměnou ze Zemědělského družstva Straškov v roce 2001. Zemědělské družstvo vznikalo postupným slučováním samostatných družstev Straškov, Bříza, Račiněves, Přestavlky a Nížebohy založených v roce l952. K prvnímu sloučení došlo v roce 1962, kdy vzniklo JZD Mír Bříza a JZD Rozvoj Přestavlky. Dalším sloučením v roce l974 bylo utvořeno JZD Mír Straškov.

Transformační proces ZD proběhl dle příslušných zákonů v letech l992 a 1993 a byl zakončen zaregistrováním ZD v obchodním rejstříku. Výchozí majetek družstva, se kterým se vstupovalo do tranformace byl rozdělen dle zákona na majetkové podíly oprávněných osob, kterých bylo cca 900..

Hlavním důvodem k přeměně družstva na akciovou společnost bylo posílení stability podniku jako celku s možností kapitalizace pohledávek oprávněných osob z transformace družstva. Dne 8.ledna 2000 proběhla ustavující valná hromada nové akciové společnosti a. Krajský soudu v Ústí nad Labem rozhodl o přeměně Zemědělského družstva Straškov na akciovou společnosti ASTUR Straškov, a.s. k datu 1.ledna 2001.

Akciová společnost je výrobně členěna na rostlinnou výrobu, živočišnou výrobu, vnitropodnikové služby a obchodní činnost.

Výrobním zaměřením v rostlinné výrobě je běžná polní výroba, která je charakteristická pro oblast Polabské nížiny, tj. obiloviny a pícniny pro živočišnou výrobu. V dlouhodobém průměru je dosahováno velmi dobrých výsledků v hektarových výnosech i v konečném finančním zhodnocování. Celkem obhospodařujeme 3.660 ha zemědělské půdy.

V živočišné výrobě je akciová společnost zaměřena na výkrm skotu.

Úsek služeb je zaměřen převážně pro vnitropodnikovou potřebu, v menší míře potom pro restituenty a pro ostatní zájemce včetně zaměstnanců a akcionářů.

[webmaster] - Dominik Turchich - [design] - Martin Šmíd | Pro tisk | Nahoru