Rostlinná výroba

Odpovědná osoba: Ing. Petr Novák

Naše rostlinná výroba se zabývá pěstováním zemědělských plodin a poskytováním služeb pro okolní zemědělce činnostmi, které s tím souvisí. V tomto odvětví navazuje naše společnost na dlouholetou tradici, která trvá už od počátku JZD Straškov.

Pěstujeme obiloviny, cukrovku, luštěniny, olejniny a pícniny a provádíme s tím související činnosti (obhospodaření půdy,...). Dále se zabýváme výrobou krmných směsí a šrotu.

Plodiny:

Pro okolní zemědělce nabízíme následující služby:

Ceny jsou sjednávány individuálně v závislosti na množství, použité technice, náročnosti apod.

Astur Straškov a.s. (09.28.2022, 11:28)