Živočišná výroba

Chov prasat

odpovědná osoba: Miloslav Hrouda
tel.: 416 871 249

Chov skotu

odpovědná osoba: Hrouda Miloslav
mobil: 725 407 428

Prodej prasniček

Zapuštěné prasničky za 7.500,- + DPH
Nezapuštěné prasničky za 7.200,- + DPH

Kontakt: tel. 725 407 428 p. Hrouda

Astur Straškov a.s. (06.20.2021, 14:08)