Živočišná výroba

Chov prasat

odpovědná osoba: Zdeněk Čáp
tel.: 416 871 249

Chov skotu

odpovědná osoba: Hrouda Miloslav
mobil: 725 407 428

Prodej prasniček

Zapuštěné prasničky za 7.500,- + DPH
Nezapuštěné prasničky za 7.200,- + DPH

Kontakt: tel. 604 592 331 p. Čáp

Astur Straškov a.s. (02.22.2020, 13:09)