Astur Straškov a.s.

Aktuality

Valná hromada Astur Straškov a.s. 2020

Vážení akcionáři, blíží se termín, kdy jste obdrželi pozvánku valnou hromadu naší společnosti. Sdělujeme vám, že valná hromada bude svolána v termínu, který nebude v rozporu s mimořádnými opatřeními, která přijala vláda ČR v souvislosti s pandemií , která zužuje náš stát. V každém případě vám nabídneme možnost zvolit si plnou mocí pro valnou hromadu zástupce. Současně vám sdělujeme, že společnost i v nelehkých podmínkách funguje bez větších problémů, všechny jarní práce jsou vykonávány, obětavou prací zaměstnanců je zabezpečena i živočišná výroba. Je uzavřeno účetní období roku 2019. Podrobně budete o výsledcích hospodaření a o aktuální situaci ve výrobě informováni v pozvánce na valnou hromadu společnosti. Dne 20.4.2020 podepsal prezident zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru. V tomto zákoně je i ustanovení, které posunuje termín schválení účetní závěrky za rok 2019 na dobu tří měsíců po skončení mimořádných opatření, tzn. až vláda povolí shromažďování osob za účelem konání schůzí obchodních korporací a družstev.


Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu Astur Straškov a.s. 2019

Představenstvo akciové společnosti ASTUR Straškov a.s. se sídlem 411 84 Straškov - Vodochody, čp.103, okr. Litoměřice IČO: 25421921, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí n.L. oddíl.B, vložka č. 1313 svolává mimořádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 31. srpna 2019 v 10,00 hodin v Sokolovně v Račiněvsi, okres.Litoměřice.


Pozvánka na valnou hromadu Astur Straškov a.s. 2019

Představenstvo akciové společnosti ASTUR Straškov a.s. se sídlem 411 84 Straškov - Vodochody, čp.103, okr. Litoměřice IČO: 25421921, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí n.L. oddíl.B, vložka č. 1313 svolává valnou hromadu, která se bude konat dne 4. května 2019 v 10,00 hodin v sokolovně v Račiněvsi, okres Litoměřice.


Pozvánka na valnou hromadu Astur Straškov a.s. 2018

Představenstvo akciové společnosti ASTUR Straškov a.s. se sídlem 411 84 Straškov - Vodochody, čp.103, okr. Litoměřice IČO: 25421921, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí n.L. oddíl.B, vložka č. 1313 svolává valnou hromadu, která se bude konat dne 12. května 2018 v 10,00  hodin v Sokolovně v Račiněvsi, okres Litoměřice.


Pozvánka na valnou hromadu Astur Straškov a.s. 2017

Představenstvo akciové společnosti ASTUR Straškov a.s. se sídlem 411 84 Straškov - Vodochody, čp.103, okr. Litoměřice IČO: 25421921, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí n.L. oddíl.B, vložka č. 1313 svolává valnou hromadu, která se bude konat dne 13. května 2017 v 10,00  hodin v Sokolovně v Račiněvsi, okres Litoměřice.


Pozvánka na valnou hromadu Astur Straškov a.s. 2016

Představenstvo akciové společnosti ASTUR Straškov a.s. se sídlem 411 84 Straškov - Vodochody, čp.103, okr. Litoměřice IČO: 25421921, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí n.L. oddíl.B, vložka č. 1313 svolává valnou hromadu, která se bude konat dne 21. května 2016 v 10,00 hodin v Sokolovně v Račiněvsi, okres Litoměřice.


Pozvánka na valnou hromadu Astur Straškov a.s. 2015

Představenstvo akciové společnosti ASTUR Straškov a.s. se sídlem 411 84 Straškov - Vodochody, čp.103, okr. Litoměřice IČO: 25421921, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí n.L. oddíl.B, vložka č. 1313 svolává valnou hromadu, která se bude konat dne 23. května 2015 v 10,00 hodin v Sokolovně v Račiněvsi, okres Litoměřice.


Pozvánka na valnou hromadu Astur Straškov a.s. 2014

Představenstvo akciové společnosti ASTUR Straškov a.s. se sídlem 411 84 Straškov - Vodochody, čp.103, okr. Litoměřice IČO: 25421921, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí n.L. oddíl.B, vložka č. 1313 svolává valnou hromadu, která se bude konat dne 24. května 2014 v 10,00 hodin v Sokolovně v Račiněvsi, okres Litoměřice.


[webmaster] - Dominik Turchich - [design] - Martin Šmíd | Pro tisk | Nahoru