Astur Straškov a.s.

Aktuality

Pozvánka na valnou hromadu Astur Straškov a.s. 2022

Představenstvo akciové společnosti ASTUR Straškov a.s. se sídlem 411 84 Straškov - Vodochody, čp.103, okr. Litoměřice IČO: 25421921, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí n.L. oddíl.B, vložka č. 1313 svolává mimořádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 16. června 2022 v 9:00 hodin v Sokolovně v Račiněvsi, okres Litoměřice.


Zápis z představenstva společnosti

Zápis z představenstva společnosti z 31. 5. 2021 je ke stažení na následujícím odkazu.


Výroční zpráva, rozvaha, zpráva auditora a dozorčí rady za rok 2020 a rozhodnutí představenstva

Dokumenty jsou ke stažení na níže uvedených odkazech.


Zápis z představenstva společnosti z 18. 12. 2020

Zápis z představenstva společnosti z 18. 12. 2020 ke stažení na tomto odkazu.


Rozhodnutí představenstva o valné hromadě společnosti ASTUR Straškov a.s.

Vzhledem k přetrvávání mimořádných opatření v souvislosti s pandemií coronaviru C-19 představenstvo a.s. navrhuje realizovat valnou hromadu společnosti podle § 19 odst,1,2 zák.č.191/2020 Sb, formou „per rollam“ . Akcionářům jsou předkládána ke schválení mimo valnou hromadu rozhodnutí navržená představenstvem společnosti, jejichž podrobný návrh je uveden níže. Jestliže akcionář souhlasí s navrhovanými rozhodnutími, musí zaslat společnosti zpět přiložený souhlas a to do 15 dnů od doručení tohoto návrhu. Nedoručí-li akcionář svůj souhlas ve výše uvedené lhůtě, platí, že s návrhem nesouhlasí. O konečném rozhodnutí valné hromady budou akcionáři informováni způsobem, jakým je svolávána valná hromada,

O rozhodnutí valné hromady bude rozhodnuto do 18.12.2020 v sídle společnosti Straškov – Vodochody, Straškov čp.103.

V sídle společnosti je k nahlédnutí řádná účetní závěrka za rok 2019 též je na internetových stránkách společnosti: www.astur-straskov.cz. Dále je na těchto stránkách zveřejněna zpráva dozorčí rady a výrok auditora k účetní závěrce.


Odvolání valné hromady Astur Straškov a.s. v souvislosti s epidemií Covid-19

Vzhledem k přetrvávajícím mimořádným opatřením v souvislosti s epidemií Covid-19 odvoláváme řádnou valnou hromadu společnosti Astur Straškov, a.s., která se měla konat dne 5. 11. 2020.


Výběrové řízení

Společnost ASTUR Straškov a.s., se sídlem Straškov - Vodochody
vyhlašuje výběrové řízení na funkci
- ředitel – člen statutárního orgánu společnosti

Požadavky na uchazeče:

Přihláška zpracovaná volnou formou musí však obsahovat:

Uchazeč doručí přihlášku do 15.12.2020 na adresu:
ČRRS, Prvního pluku 8, Praha 8, 18600
s označením „výběrové řízení 2020“

Nástup přijatého uchazeče je předpokládán k 1.1.2021

Veškeré písemnosti u nepřijatých uchazečů se vracejí do 10 dní od skončení výběrového řízení.


Pozvánka na valnou hromadu Astur Straškov a.s. 2020

Představenstvo akciové společnosti ASTUR Straškov a.s. se sídlem 411 84 Straškov - Vodochody, čp.103, okr. Litoměřice IČO: 25421921, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí n.L. oddíl.B, vložka č. 1313 svolává mimořádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 5. listopadu 2020 v 10,00 hodin v Sokolovně v Račiněvsi, okres Litoměřice.


Valná hromada Astur Straškov a.s. 2020

Vážení akcionáři, blíží se termín, kdy jste obdrželi pozvánku valnou hromadu naší společnosti. Sdělujeme vám, že valná hromada bude svolána v termínu, který nebude v rozporu s mimořádnými opatřeními, která přijala vláda ČR v souvislosti s pandemií , která zužuje náš stát. V každém případě vám nabídneme možnost zvolit si plnou mocí pro valnou hromadu zástupce. Současně vám sdělujeme, že společnost i v nelehkých podmínkách funguje bez větších problémů, všechny jarní práce jsou vykonávány, obětavou prací zaměstnanců je zabezpečena i živočišná výroba. Je uzavřeno účetní období roku 2019. Podrobně budete o výsledcích hospodaření a o aktuální situaci ve výrobě informováni v pozvánce na valnou hromadu společnosti. Dne 20.4.2020 podepsal prezident zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru. V tomto zákoně je i ustanovení, které posunuje termín schválení účetní závěrky za rok 2019 na dobu tří měsíců po skončení mimořádných opatření, tzn. až vláda povolí shromažďování osob za účelem konání schůzí obchodních korporací a družstev.


Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu Astur Straškov a.s. 2019

Představenstvo akciové společnosti ASTUR Straškov a.s. se sídlem 411 84 Straškov - Vodochody, čp.103, okr. Litoměřice IČO: 25421921, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí n.L. oddíl.B, vložka č. 1313 svolává mimořádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 31. srpna 2019 v 10,00 hodin v Sokolovně v Račiněvsi, okres.Litoměřice.


Pozvánka na valnou hromadu Astur Straškov a.s. 2019

Představenstvo akciové společnosti ASTUR Straškov a.s. se sídlem 411 84 Straškov - Vodochody, čp.103, okr. Litoměřice IČO: 25421921, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí n.L. oddíl.B, vložka č. 1313 svolává valnou hromadu, která se bude konat dne 4. května 2019 v 10,00 hodin v sokolovně v Račiněvsi, okres Litoměřice.


Pozvánka na valnou hromadu Astur Straškov a.s. 2018

Představenstvo akciové společnosti ASTUR Straškov a.s. se sídlem 411 84 Straškov - Vodochody, čp.103, okr. Litoměřice IČO: 25421921, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí n.L. oddíl.B, vložka č. 1313 svolává valnou hromadu, která se bude konat dne 12. května 2018 v 10,00  hodin v Sokolovně v Račiněvsi, okres Litoměřice.


Pozvánka na valnou hromadu Astur Straškov a.s. 2017

Představenstvo akciové společnosti ASTUR Straškov a.s. se sídlem 411 84 Straškov - Vodochody, čp.103, okr. Litoměřice IČO: 25421921, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí n.L. oddíl.B, vložka č. 1313 svolává valnou hromadu, která se bude konat dne 13. května 2017 v 10,00  hodin v Sokolovně v Račiněvsi, okres Litoměřice.


Pozvánka na valnou hromadu Astur Straškov a.s. 2016

Představenstvo akciové společnosti ASTUR Straškov a.s. se sídlem 411 84 Straškov - Vodochody, čp.103, okr. Litoměřice IČO: 25421921, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí n.L. oddíl.B, vložka č. 1313 svolává valnou hromadu, která se bude konat dne 21. května 2016 v 10,00 hodin v Sokolovně v Račiněvsi, okres Litoměřice.


Pozvánka na valnou hromadu Astur Straškov a.s. 2015

Představenstvo akciové společnosti ASTUR Straškov a.s. se sídlem 411 84 Straškov - Vodochody, čp.103, okr. Litoměřice IČO: 25421921, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí n.L. oddíl.B, vložka č. 1313 svolává valnou hromadu, která se bude konat dne 23. května 2015 v 10,00 hodin v Sokolovně v Račiněvsi, okres Litoměřice.


Pozvánka na valnou hromadu Astur Straškov a.s. 2014

Představenstvo akciové společnosti ASTUR Straškov a.s. se sídlem 411 84 Straškov - Vodochody, čp.103, okr. Litoměřice IČO: 25421921, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí n.L. oddíl.B, vložka č. 1313 svolává valnou hromadu, která se bude konat dne 24. května 2014 v 10,00 hodin v Sokolovně v Račiněvsi, okres Litoměřice.


[webmaster] - Dominik Turchich - [design] - Martin Šmíd | Pro tisk | Nahoru